COVID-19

Covid-19 / Corona virus

Met ingang van heden is de praktijk gesloten tot 1 mei. Uitgezonderd voor:

  • Mensen in vitale sectoren met fysieke klachten
  • klachten met kans op restschade
  • mensen waarbij primair levensonderhoud in gevaar komt
  • Behandelingen vinden alleen plaats binnen de richtlijnen van het RIVM, KNGF en ministerie van VWS

Wij blijven bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur voor een telefonisch en/of videoconsult.